Medewerkers leren in fabriek

Consultancy: veiligheid in de industrie

Een veilige werkomgeving en -cultuur is een voorwaarde voor elke organisaties in de industrie. Wil je als bedrijf hier de nodige stappen in zetten, dan kan consultancy een goed hulpmiddel zijn. Er komt namelijk veel kijken bij het realiseren van veiligheid op de werkvloer, zoals risico’s minimaliseren, veilig gedrag stimuleren en bouwen aan een optimale werkomgeving. Medewerkers zullen ingelicht moeten worden over hoe ze veilig gebruik kunnen maken van machines en de juiste procedures moeten volgen. Maar vergeet niet het belang van het creëren van een veilige werkcultuur. Door dit goed neer te zetten, zullen medewerkers uiteindelijk veiliger en efficiënter gaan werken.

Cbt is expert op het gebied van veiligheid en geeft advies over creëren en onderhouden van een veilige werkomgeving. Met meer dan 25 jaar ervaring in het opleiden in de industrie, heeft Cbt alles in huis om bedrijven de juiste consultancy te bieden. Hiermee bouwt Cbt samen met organisaties aan veilige werkomgevingen.

Wat levert consultancy over industriële veiligheid op?

Bouwen aan een veilige werkomgeving heeft veel voordelen. Wij zetten de voordelen van consultancy over industriële veiligheid op een rij:

  1. Ervaring en expertise: met expertise en een objectieve blik wordt gekeken naar jouw organisatie. Door dit concreet te maken met best practices ontvang je advies op maat.
  2. Risico’s beperken: een inventarisatie wordt gemaakt van de aanwezige risico’s en een strategie wordt opgesteld voor het voorkomen van incidenten. Daardoor werk je efficiënter en beperk je schade of herhaling op fouten.
  3. Kostenbesparing: op de lange termijn kosten besparen door op tijd veiligheidsproblemen te herkennen en hierdoor incidenten te voorkomen. Risico’s worden eerder gesignaleerd door medewerkers, die vervolgens op de juiste manier kunnen handelen. Minder incidenten leidt tot minder verspilling of uitgaven voor reparaties. Daarnaast wordt bijgedragen aan het voorkomen van ongevallen en voorkom je onnodige verzekeringskosten of andere juridische uitgaven.
  4. Naleving van veiligheidsvoorschriften: blijf op de hoogte van instructies, procedures of werkwijzen, specifiek geldend voor organisaties in de industrie. Leer ook hoe je altijd voldoet aan de wettelijke gestelde eisen.
  5. Verbetering werkomgeving: Werk aan een veiligheidscultuur onder medewerkers. Laat medewerkers zich veilig voelen in hun werkomgeving en verhoog daardoor productiviteit. Tevreden medewerkers zorgen bovendien voor verhoogde betrokkenheid en leidt tot minder ziekteverzuim.
  6. Reputatie: Sta bekend als betrouwbare en veilige organisatie. Zo bouw je aan een goede reputatie en krijg je meer vertrouwen van klanten en medewerkers.

Welke consultancy voor veiligheid in de industrie?

Cbt begrijpt dat veiligheid en de bewustwording ervan voor bedrijven in de industrie een andere aanpak vereist. Zo heb je in de industrie te maken met bepaalde wet- en regelgeving of keurmerken. Cbt is gespecialiseerd in het adviseren van bedrijven in de industrie en is goed op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Cbt geeft consultancy over:
• Veiligheidsplannen: wees voorbereid op gevaarlijke situaties door het opstellen van veiligheidsplannen. Waarborg zo de veiligheid van je medewerkers en de continuïteit van je bedrijf.
• Risicoanalyses en audits uitvoeren: weet welke risico’s er aanwezig zijn binnen jouw organisatie zodat hier tijdig op geanticipeerd kan worden en deze op de juiste manier aangepakt worden.
Medewerkers trainen: maakt medewerkers bekwaam om te handelen in verwachte en onverwachte situaties. Door medewerkers regelmatig te trainen, blijven vaardigheden scherp en kennis up-to-date.
Implementatie: ontvang begeleiding voor het invoeren van de verbeteringen en zorg dat medewerkers nieuwe protocollen of handelingen snel eigen maken.
Evalueren: houd verbetering van veiligheid nauwkeurig in de gaten, zo werk je preventief. Weten wat er in voorgaande situaties is misgegaan, is de beste leerschool voor de toekomst.
Veilig gedrag stimuleren: Moedig medewerkers aan om professioneel met collega’s om te gaan en te bouwen aan een veilige werksfeer en werkomgeving.

Op maat consultancy aan bedrijven door Cbt

Cbt biedt consultancy die volledige is afgestemd op de situatie van de organisatie. Bedrijven in de industrie hebben meer controles gezien de extra risico’s die er zijn. Ook de BRZO en de ARIE-regeling zijn belangrijke aandachtspunten binnen veiligheid in de industrie. Bij de start van de consultancy, wordt er een werkplekonderzoek uitgevoerd. Dit is een beoordeling en analyse van werkplekken binnen jouw organisatie. Vervolgens worden veiligheidsplannen opgesteld. Hierin staat het veiligheidsbeleid, handboeken, procedure en instructies. Zo kunnen de juiste werkvergunningen en trainingen aangeschaft en geïmplementeerd worden. Zo bouwt Cbt stapsgewijs samen met jouw organisatie aan een sterk veiligheidsbeleid.

Wil je meer weten? Wij komen graag in contact met jou om te kijken naar de mogelijkheden.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws in jouw branche!

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Ook resultaat uit opleiden behalen?

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van opleidingen en trainingen. Wil jij ook meer resultaat behalen uit opleiden? Wij denken graag met je mee!

– Richard Huurman, Commercieel Directeur