NEN 3140: wat is het verschil tussen de VOP en VP?

NEN 3140 VP en VOP verschil

NEN 3140 is een norm die alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat. Deze norm is van toepassing op de bedrijfsvoering van elektrische installaties en apparatuur. Volgens de Nederlandse wet moeten de werkzaamheden met of aan deze installaties veilig uitgevoerd worden, er is namelijk kans op brand, explosie en schokgevaar. Om te komen tot een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering dienen medewerkers voldoende onderricht te worden, zodat ze zich bewust zijn van de taken, risico’s en verantwoordelijkheden ten aanzien van elektrotechnische werkzaamheden. Monteurs mogen de werkzaamheden uitvoeren wanneer zij over de juiste NEN 3140 certificaat beschikken. Het certificaat wordt aan de deelnemer uitgereikt na het succesvol volgen van een NEN 3140 cursus. Cbt biedt de NEN 3140 VOP en NEN 3140 VP aan, maar wat is precies het verschil tussen beide cursussen?

NEN 3140 cursussen

Wanneer een medewerker geen elektrotechnische vooropleiding heeft gevolgd, maar wel te maken krijgt met elektrotechnische risico’s op het werk, spreken we van een Voldoende Onderricht Persoon (VOP). De cursus NEN 3140 VOP is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden met een beperkt elektrisch risico uitvoert onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke of een vakbekwaam persoon. Na de cursusafronding kan en mag de medewerker veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

Een medewerker die een elektrotechnische vooropleiding heeft afgerond of veel werkervaring met laagspanningsinstallaties heeft, is een Vakbekwaam Persoon (VP). Vanwege deze extra kennis mag een VP’er meer werkzaamheden uitvoeren dan een VOP’er. De cursus NEN 3140 VP is bedoeld voor iedereen die onder verantwoordelijkheid van een installatie- of werkverantwoordelijke elektrotechnische werkzaamheden verricht. Na de cursusafronding kan en mag de medewerker veilig (en zelfstandig) werken aan, met of nabij laagspanningsinstallaties.

Het verschil tussen de VOP en VP

Het verschil tussen de VOP en VP ligt in de complexiteit van de werkzaamheden die de medewerkers mogen uitvoeren. De belangrijke verschillen zijn:

  • vooropleiding van de medewerker;
  • werken onder een vakbekwaam persoon;
  • elektrische risico’s;
  • werkzaamheden die de monteur mag uitvoeren;
  • zelfstandig werkzaamheden uitvoeren;
  • elektrotechnische werkzaamheden.

Een VP’er heeft meer elektrotechnische kennis en mag meer risicovolle werkzaamheden uitvoeren dan een VOP’er. 

Benieuwd naar de inhoud van de verschillende trainingen?

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws over alles wat er speelt in jouw branche!

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Klantcasus: Lekkerkerker

"Cbt bleek al snel een partij te zijn die verbeteringen ook kan borgen in de praktijk"
Niels en Mariska Lekkerkerker