Medewerkers leren in fabriek

Opleidingsplan voorbeeld: stel in 4 stappen een opleidingsplan op  

Het bieden van trainingen aan jouw medewerkers is een slimme investering, want medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van jouw organisatie. Een opleidingsplan vormt daarbij de bouwtekening van hoe het leren vorm krijgt binnen de organisatie en draagt bij aan het optimale resultaat uit opleiden. Ontwikkeling is voor iedereen in de organisatie interessant, dus ook het opleidingsplan wordt hierop afgestemd.

Wat is het belang van opleiden?

Toekomstbestendig
Medewerkers wordt geleerd om te gaan met nieuwe tools, technieken of werkwijzen. Zij zijn de sleutel tot een goed draaiende fabriek, daarom ligt de focus op het ontwikkelen van hun competenties. Hierdoor zal het gehele proces efficiënter zijn, waarbij taken sneller en met hogere kwaliteit uitgevoerd worden. Strategische doelen van de organisatie worden eerder behaald. Daarnaast gaat de organisatie met zijn tijd mee. Je maakt medewerkers toekomstbestendig door ze op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en relevante kennis te bieden voor hun huidige of toekomstige functies.

Talentontwikkeling
Medewerkers blijven voortdurend uitgedaagd en krijgen de kans hun talent te ontwikkelen. Daarbij wordt de kennis en expertise vergroot binnen de organisatie. Medewerkers zullen zich klaar voelen om meer verantwoordelijkheid te dragen en vol vertrouwen hun taak uit te kunnen voeren. Door voor medewerkers een ontwikkelpad te ontwikkelen, krijgen ze perspectief en zicht op de toekomst. Mede daardoor bind je medewerkers voor een langere periode aan de organisatie en is er minder verloop van personeel.

Veilig en gezond werken
Het opleiden van medewerkers draagt bij aan veilig en gezond werken. Medewerkers die op de hoogte zijn van de geldende regelgeving en alle mogelijke risico’s, zullen automatisch bijdragen aan veiligheid op de werkvloer. Denk ook aan het leren over relevante regelgeving en compliance-normen. Dit kan veel juridische problemen voorkomen.

Waarom moet mijn organisatie een opleidingsplan opstellen?

Om zeker te weten dat het opleiden binnen jouw organisatie goed wordt aangepakt, stel je een opleidingsplan op. Je brengt zo een aantal zaken in kaart: wat het huidige niveau is, welke behoeften er zijn en welke oplossing daarvoor nodig is. Daarbij hebben we het niet alleen over behoeften van de medewerkers, maar ook van het management. Het opleiden helpt zowel het individu als het team en draagt bij aan de groei van de organisatie.

Stel in 4 stappen een opleidingsplan op

Stap 1: Organisatie
Breng eerst jouw organisatie duidelijk in kaart. Beantwoordt de vragen: wat is de visie en missie van de organisatie en wat zijn de doelstellingen? Voor welke strategie is er gekozen en wat zijn onze toekomstige ambities? Hebben medewerkers hier ook goed zicht op?

Stap 2: Werkzaamheden
Breng de werkzaamheden organisatiebreed in kaart. Kijk hierbij objectief naar welke taken er nu en in de toekomst uitgevoerd moeten worden. Koppel dit aan een de functies. Hierbij wordt bepaald welke competenties bij welke functies passen.

Stap 3: Doelgroep en leerdoelen
Bepaal vervolgens de doelgroep. Voor wie zijn de trainingen of ontwikkelingen relevant? Hierbij wordt gekeken naar de taakbeheersing en loopbaanontwikkeling van de medewerkers. Leeftijd en levensfase speelt ook een rol, want wellicht zijn sommigen toe aan een volgende stap in hun loopbaan of hebben ze de ambitie om een hogere functie te bekleden. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid van allround inzetbaarheid van medewerkers. Voor elke medewerker wordt een opleidingsplan met bijpassende leerdoelen opgesteld. Om de leerdoelen heel concreet te maken, worden er aan de leerdoelen leerinterventies gekoppeld. De leerdoelen staan altijd in lijn met de overkoepelende organisatiedoelstellingen en worden op deze manier doorgevoerd naar de werkvloer.

Stap 4: Maak ontwikkeling zichtbaar
Medewerkers blijven gemotiveerd door ze inzicht te geven in het opleidingsplan en de gestelde leerdoelen. Per medewerker wordt een persoonlijk opleidingsplan (POP) opgesteld. Dit biedt medewerkers structuur, richting en toekomstperspectief.

Samen met Cbt een opleidingsplan opstellen

Cbt is gemotiveerd om samen met de klant het optimale resultaat te behalen. Van begin tot eind is Cbt betrokken, van het opstellen van het opleidingsplan tot de implementatie en uitvoering van de trainingen en leerinterventies. Daarbij gebruikt Cbt innovatieve hulpmiddelen, zoals trainingen met gebruik van VR en animaties, waarin de technische werking van een machine aan bod komt. Denk ook aan instructievideo’s waarbij eigen personeel laat zien hoe je een machine bedient. Zo ontwerpt en biedt Cbt een trainingsprogramma die aansluit op de behoeften van de organisatie.

Cbt is een expert in het ontwerpen, opstellen en uitvoeren van opleidingsplannen. In veel gevallen worden er werkplekleren-trajecten ingezet, waarbij een concrete leerlijn voor een individu of doelgroep wordt ontwikkeld. Ook kan er een opleidingsplan voor de gehele organisatie ontworpen worden, waarbij alle medewerkers in de organisatie betrokken worden. Mocht de vraag minder groot zijn, dan ontwikkelt Cbt losse trainingen of e-learnings op maat. Het startpunt van Cbt is altijd om samen met de klant een opleidingsplan te schrijven, waarbij aandachtspunten worden besproken en advies gegeven kan worden.

Wil jij ook het maximale resultaat behalen voor jouw organisatie? Kom dan in contact met ons voor een adviesgesprek.


Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws in jouw branche!

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Ook resultaat uit opleiden behalen?

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van opleidingen en trainingen. Wil jij ook meer resultaat behalen uit opleiden? Wij denken graag met je mee!

– Richard Huurman, Commercieel Directeur