Medewerkers leren in fabriek

Blended learning: de kracht van fysiek leren gecombineerd met de voordelen van online

Tegenwoordig verplaatst alles zich naar de digitale wereld, zo ook onze manier van leren. De leermethode blended learning is ontstaan in de jaren negentig en wordt steeds vaker toegepast. Wat is blended learning dan precies? Het is een manier van leren die online en offline methoden met elkaar combineert. De mix van fysieke contactmomenten of trainingen worden aangevuld door online lesstof. Denk hierbij aan e-learnings, video’s, vraag en antwoord-sessies, webinars, online cursussen en quizzen en gamification elementen tijdens de trainingen in de digitale leeromgeving. Deze digitale vormen maken leren aantrekkelijker en vergroten de  betrokkenheid. Voor- of nadat de fysieke les plaatsvind, kan de deelnemer zich voorbereiden en verdiepen door zelf de theorie te bestuderen. En wat deelnemers wellicht hebben gemist in de les, kunnen ze in hun eigen tijd oefenen in de online omgeving. Met deze ‘blend’ kan de deelnemer profiteren van een goede mix van lesstof, afgestemd op hun eigen leerstijl.

Waarom blended learning interessant is voor bedrijven in de industrie

In de industrie wordt het liefst gezien dat de productie continu blijft draaien. Het is geen geheim dat organisaties in de industrie vaak te maken hebben met personeelstekort. Hierdoor is er soms verminderde productiviteit, omdat er te weinig medewerkers zijn om efficiënt te kunnen blijven werken. De medewerkers die er wél zijn, hebben te maken met verhoogde werkdruk. Door het tekort aan personeel, krijgen medewerkers te veel extra taken en verantwoordelijkheden, wat kan leiden tot burn-out-klachten. Niet alleen de kwaliteit van producten gaat hierdoor achteruit, maar het zijn ook de medewerkers die hier onder te lijden hebben. De verminderde productie leidt tot een concurrentienadeel en de risico’s voor de algehele gezondheid en veiligheid van personeel. Naast het personeelstekort is er vaak ook sprake van een verloop of uitstroom van het huidige personeel. De kennis en expertise die in een fabriek door de jaren heen is opgebouwd, is vaak niet vastgelegd en dreigt te verdwijnen als ouder personeel met pensioen gaat of plotseling uitvalt.

Dit zijn de grootste problemen in de industrie op het gebied van personeel:

 • Moeite om nieuw personeel te vinden, continuïteit van de werkzaamheden kan daardoor niet gewaarborgd worden.
 • Nieuw personeel scholen kost veel tijd. Medewerkers kunnen hierdoor niet volledig meedraaien op de werkvloer, met als gevolg minder productie.
 • Vergrijzing van personeel met als gevolg het verlies van ervaren personeel en kennis binnen de organisatie wanneer dit niet op de juiste manier gedocumenteerd is.
 • Veiligheid op de werkvloer is niet zeker.
 • Technologische veranderingen gaan snel en medewerkers kunnen niet meekomen door gebrek aan training.

Het scholen van medewerkers in een organisatie vereist een plan van aanpak. Door dit stapsgewijs aan te pakken, krijgt de hele organisatie incl. managers en de HR-afdeling een goed overzicht van wat er organisatiebreed geleerd en/ of gedaan moet worden. In de digitale leeromgeving kunnen leidinggevende zicht krijgen op wat werknemers al wel of niet kunnen.

Blended learning is een uitkomst voor medewerkers in de gehele organisatie , ongeacht welke functie of opleidingsniveau ze hebben. Door medewerkers onbeperkt toegang te geven tot documenten en lesstof buiten de traditionele klasomgeving, geef je ze automatisch meer vrijheid. Zo kunnen ze zelf bepalen wanneer ze de online trainingen voltooien en krijgen zo meer invloed op hun leerproces. Dit is niet alleen fijn voor werkgevers, die minder controle hoeven uit te voeren, maar ook voor medewerkers. Meer autonomie en verantwoordelijkheid stimuleert het zelfgestuurd leren en zorgt voor hogere leerbetrokkenheid.

De 4 populairste methoden in de industrie

Dit zijn de 4 populairste blended learning methoden die worden gebruikt voor opleidingen en trainingen in de industrie:

 1. Flipped classroom: oftewel een omgedraaide klas. In plaats van afwachten tot de uitleg wordt gegeven in de les, krijgen deelnemers de lesstof vóór de les. Van deelnemers wordt verwacht dat ze  de lesstof online bestuderen. Vervolgens wordt in de les zelf de theorie en de opdrachten doorgenomen. Hierbij worden vaak video’s, verschillend lesmateriaal of interactieve modules ingezet. Zo wordt de tijd in de praktijkles efficiënter gebruikt en is er meer tijd voor  samenwerkingsactiviteiten, verdiepingsvragen, discussies of het werken aan projecten.
 2. scenario training: Voorafgaand aan de fysieke les of praktijktraining volgt de medewerker een e-learning waarin een bepaald scenario wordt behandeld. De trainingsdag die daarop volgt staat in het teken van de toepassing van dat bepaalde scenario. In de les wordt het scenario gezamenlijk uitgevoerd en geanalyseerd. Deze vorm van leren is zeer interactief en stelt medewerkers in staat om gevaarlijke situaties in een veilig omgeving te oefenen.
 3. Station Rotation: Medewerkers ‘roteren’ tussen verschillende ‘leerstations’. Dit gaat over de combinatie van fysiek leren, online leren en zelfstandig werken. Bij fysieke ruimtes heb je het over een praktijkruimte, trainingsruimte of een klaslokaal. Bij online ruimtes gaat het over een online module, een groepsdiscussie op een forum, online projectwerk of instructies via een e-learning. De deelnemers wisselen tussen verschillende online en offline activiteiten. Vaak wordt verwacht dat ze individuele opdrachten maken en in combinatie daarvan in een online omgeving uitleg van een docent vragen of groepsoverleg hebben met hun projectgroep. Hierdoor werken ze online en offline en zowel zelfstandig als in groepsverband.
 4. Online Driver: Hierbij is het online leren het belangrijkste en is het meeste lesmateriaal online. Medewerkers hebben hierbij toegang tot digitale lesstof, zoals digitale cursussen, educatieve platforms, multimedia lesmateriaal of interactieve oefeningen. Voor overleg kunnen ze deelnemen aan virtuele gesprekken. Beoordelingen worden ook in online omgeving gedaan. Face-to-face contact kan op verzoek worden ingepland.

De voordelen van blended learning

Als werkgever wil je medewerkers zo snel mogelijk inwerken en ze motiveren om naast hun werkzaamheden door te blijven ontwikkelen door een cursus of training te volgen. Blended learning is een leermethode die feilloos aansluit op mensen die werken en leren, omdat dit makkelijker in te plannen is.

Door fysieke lessen te combineren met het aanbod van online trainingen en leermethoden, combineer je het beste van twee werelden. De leerstof wordt hierdoor op een efficiëntere manier geleerd, er kan namelijk in de fysieke contactmomenten meer tijd worden besteed aan het toepassen van de theorie. Door de voorbereiding van de deelnemer levert de training meer rendement en resultaat op voor zowel de deelnemers als het bedrijf. De lessen kunnen efficiënter gebruikt worden voor het uitvoeren van praktijkopdrachten. Deze manier van leren zorgt ervoor dat de theorie beter onthouden wordt en maakt blended learning een krachtige methode.

Dit zijn de grootste voordelen van blended learning:    

 • flexibel leren in eigen tempo, tijd- en plaats onafhankelijk
 • bespaart tijd en geld
 • gepersonaliseerde lesprogramma afgestemd op eigen werkzaamheden
 • betere resultaten behalen door efficiënt leren en meer betrokkenheid
 • het bevorderen van autonomie en zelfsturend leren
 • snellere scholing waardoor eerder productief
 • kennis in organisatie wordt gewaarborgd
 • kennis op een centrale plek verzameld (in de digitale leeromgeving)
 • beter inzicht in voortgang leerproces en sneller feedback
 • hogere tevredenheid door mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling
 • Trainingsuren gaan daadwerkelijk over de toepassing
 • Scenario trainingen zijn hierdoor mogelijk zonder extra trainingsuren

De risico’s van blended learning

Elke organisatie die start met een nieuwe vorm van leren, moet op een bepaald punt de overstap maken. Op dat moment wordt een nieuw lesprogramma geïntroduceerd, waar iedereen aan moet wennen. Voor trainers vraagt dit in het begin wat, want dit vraagt om inspanning. Het kan daarbij een zoektocht zijn om te zoeken naar de juiste leermiddelen en werkvormen en de juiste combinatie van online en offline lesstof. Van trainers vraagt het in de opstartfase dus meer dan normaal, maar deze verhoogde werkdruk is tijdelijk.

Het is natuurlijk ook zo dat niet iedere medewerker even gemotiveerd is. Dit is vaak snel zichtbaar in de fysieke les. Medewerkers die zich online niet voorbereid hebben, moeten in de les bijgepraat worden. Dit kost trainers meer tijd en verstoort de praktijktraining. Het is de kunst om deze medewerkers te motiveren om zich toch te verdiepen in de lesstof.

Tips voor blended learning activiteiten

Het opstellen van de juiste variatie van blended vormen is maatwerk per training en regelmatig per bedrijf en doelgroep. Het is daarom van belang dat er vooraf een goede analyse is uitgevoerd. Een aantal basis tips zijn:

 • Kijk en luister naar de doelgroep
 • Kies de werkvorm die bijdraagt aan resultaat
 • Ontwijk werkvormen als gimmick
 • Leeromgeving interactief maken
 • Online quizzen
 • Challenges opzetten
 • Groepsopdrachten met peer-to-peer feedback
 • Discussies via forum
 • Brainstomsessies
 • Chatfunctie met trainer of groepsgenoten
 • Podcasts inzetten
 • Spelelementen toevoegen met gamification

Cbt en blended learning

Blended learning is de manier om leren op maat te maken voor jouw organisatie. Het bieden van deze leermogelijkheid aan medewerkers laat nieuwe medewerkers snel inwerken en faciliteert de doorgroeimogelijkheden van bestaande medewerkers. Cbt ontwikkelt al 30 jaar trainingen voor organisaties in de industrie. De trainingen zijn altijd volledig afgestemd op de wensen, doelen en leerbehoeften van deze organisaties.

Benieuwd hoe wij dit voor jouw organisatie kunnen realiseren? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws in jouw branche!

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Ook resultaat uit opleiden behalen?

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van opleidingen en trainingen. Wil jij ook meer resultaat behalen uit opleiden? Wij denken graag met je mee!

– Richard Huurman, Commercieel Directeur