Medewerkers leren in fabriek

Waarom een buitenwacht/ mangatwacht van levensbelang is

Bij een buitenwacht of mangatwacht draait het allemaal om veiligheid. Waarom een mangatwacht van levensbelang is, komt doordat hij in noodsituaties het verschil kan maken. Een mangatwacht wordt aangesteld voor het bewaken van de veiligheid van de collega die in een besloten ruimte werkt. De medewerker in die ruimte is dus voor een groot deel afhankelijk van de mangatwacht. Daar komt grote verantwoordelijkheid bij kijken.

Cbt is expert op het gebied van het trainen van medewerkers binnen de industrie en weet hoe de veiligheid binnen productiebedrijven verbeterd kan worden. Hierbij gebruikt Cbt scenario’s die op de locaties zelf geoefend worden. Zo kunnen de vaardigheden voor de functie mangatwacht in de praktijk geoefend worden.

Wat doet een mangatwacht?

De primaire taken van een mangatwacht zijn het monitoren, bewaken en beschermen van collega’s in de besloten ruimte. Wat doet een mangatwacht dan precies tijdens zijn dienst? Een mangatwacht houdt letterlijk de wacht bij de opening en controleert de ingang. Dit kan de ingang zijn van een tank, een silo of van de riolering. Het gat is vaak net groot genoeg dat er een persoon doorheen past. De medeweker betreedt de kleine ruimte om inspecties, reparaties of schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Soms is het mangat afgesloten met een deksel of luik, of komt er een takelsysteem bij kijken. De grootste gevaren in een mangat zijn: zuurstoftekort, vergiftiging, flauwvallen en elektrocutie. Daarnaast is er kans op brand en explosie, geluidsgevaar, beknelling en instorting. Als mangatwacht moet je dus altijd oplettend zijn en kritisch kunnen nadenken. Niet iedereen mag bijvoorbeeld zomaar de besloten ruimte betreden.

Voordat je collega het mangat ingaat, voer je een controle uit om te kijken of de ruimte veilig genoeg is om te betreden. Zo moet gecontroleerd worden of er in de ruimte genoeg zuurstof aanwezig is of dat er in de lucht geen schadelijke of brandbare stoffen aanwezig zijn. Je controleert ook of alle apparatuur naar behoren werkt en ziet erop toe dat collega’s veiligheidsmiddelen op de juiste manier dragen. De medewerker in het mangat moet meestal persoonlijke beschermingsmiddelen dragen met een explosiemeter en persoonlijke monitor. Je koppelt leidingen af en controleert en test vooraf de communicatielijnen. In sommige gevallen is de windrichting van belang en moet deze tijdens de werkzaamheden regelmatig gemeten worden. Als mangatwacht stel je ook vluchtwegen vast, die gebaseerd zijn op de windrichting. Naast vluchtwegen, worden er ook verzamelplaatsen bepaald.

Als mangatwacht is het jouw taak om te controleren of alle werkvergunningen van je collega’s aanwezig zijn. Werkvergunning zijn ontzettend belangrijk. Hierin staat namelijk welke werkzaamheden ze uit gaan voeren, welke veiligheidsmaatregelen daarvoor getroffen zijn en welke alarmeringsprocedure er ingezet moet worden.

Pas nadat jij álles gecontroleerd hebt, kan jouw collega aan de slag. Vervolgens blijf je tijdens de werkzaamheden het mangat bewaken en zorg je aan het einde ook weer voor een veilige afronding.

Mangatwacht eisen van de rol

Voor een mangatwacht zijn dit de vier grootste eisen die aan de rol worden gesteld:

  1. Toezichthouder: Je houdt buiten de besloten ruimte toezicht op de mensen die in de ruimte aan het werk zijn. Daarbij moet je de risico’s van de betreffende besloten ruimte kennen. Je houdt toezicht op de ingang en houdt de toegangsregistratie bij, omdat altijd bekend moet zijn wie zich in de ruimte bevindt. Je kent alle getroffen veiligheidsmaatregelen en kan deze benoemen aan je collega’s. In sommige gevallen word je als buitenwacht aangewezen om meerdere ruimtes te bewaken. Dit mag op voorwaarde dat de taken voldoende uitgevoerd kunnen worden voor elke ruimte.
  2. Aanspreekpunt: Je werkt nooit alleen, er wordt dus duidelijke communicatie van je verwacht. Als mangatwacht communiceer je met alle betrokken partijen; je bent het eerste aanspreekpunt voor mensen in de besloten ruimte en voor alle collega’s daarbuiten. Op kritieke momenten is het cruciaal om de status van de medewerker in de besloten ruimte te bewaken en te kunnen communiceren. Je bent alert op details om op tijd een eventuele evacuatie in gang te zetten.
  3. Beslisser: Je moet snel kunnen handelen, in normale situaties en in noodsituaties. In noodsituaties gaat het om het alarmeren van collega’s en van noodhulporganisaties. Je kan objectief en onafhankelijk beslissingen maken, omdat er soms geen tijd is voor overleg met derden. Zo kan het zijn dat er een eerstelijnsredder ingeschakeld moet worden om een reddingsactie uit te voeren. Hiervoor moet ook de documentatie van aanwezig zijn om de bevoegdheid aan te tonen.
  4. Controleur: Je controleert de veiligheidsmiddelen en of alle apparatuur naar behoren werkt. Daarbij controleer je werkvergunningen. Je beheert het vergunningensysteem en interpreteert metingen die je uitvoert. Je controleert ook of regels en wetten nageleefd worden door collega’s. Voor het uitvoeren van de controles, is het belangrijk dat je alle risico’s kent die bij het werk komen kijken. Je maakt rapportages over veiligheid, die weer gecommuniceerd worden aan de opdrachtgever. Zo kan de veiligheid steeds verbeterd worden.

Werknemers opleiden tot Buitenwacht/Mangatwacht bij Cbt

Cbt biedt de cursus Buitenwacht/Mangatwacht. Deze cursus wordt aangeboden in de vorm van blended learning. De cursus duurt één dag, waarbij je klassikaal een aantal opdrachten uitvoert. Vooraf aan de cursusdag, neem je de e-learning door waar alle theorie in staat. Tijdens de cursusdag worden er een groepsopdrachten uitgevoerd en rollenspellen gedaan. Ook wordt de theorie doorgenomen en aandacht besteed aan de voorbereiding voor het praktijkexamen. Aan het einde van de cursusdag wordt het praktijkexamen afgenomen. Na het succesvol doorlopen van de cursus, ontvang je als deelnemer een certificaat. Dit is het bewijs dat je aan de slag kan als mangatwacht. Tijdens de training komen deze onderwerpen aan bod: vergunningsysteem, gevaren en veiligheidsmaatregelen van besloten ruimten, interpretatie van metingen, handelen in noodsituaties en communicatie.

Meer weten over de Buitenwacht/ Mangatwacht? Klik hieronder voor meer informatie.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws in jouw branche!

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Ook resultaat uit opleiden behalen?

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van opleidingen en trainingen. Wil jij ook meer resultaat behalen uit opleiden? Wij denken graag met je mee!

– Richard Huurman, Commercieel Directeur