Overdracht van Zuivelacademie

Overdracht Zuivelacademy

In de ochtend van 15 april ondertekenden Hubert Andela (ZuivelNL), Arry Verhage (SOL) en Rien Komen (ZON) de overdrachtsovereenkomst voor de Zuivelacademie. Vanaf dat moment is ‘de Zuivelacademie’ overgedragen aan Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) en Zuivel Opleidingen Nederland (ZON).

De strategische keuze voor heroriëntatie werd al gemaakt in 2021. De afgelopen maanden is er door alle partijen hard gewerkt aan de inrichting. De zuivelacademie blijft bestaan als platform en opent de deuren voor vernieuwing en verdere ontwikkeling. De SOL neemt als penvoerder een organiserende, adviserende en administratieve rol op zich binnen de Zuivelacademie. De ZON neemt de actualisering, doorontwikkeling van de content, beheer en uitbouw van de onlineomgeving voor haar rekening.

Om de doorgang van de Zuivelacademie te realiseren is er met zestien zuivelbedrijven een overeenkomst gesloten. Hierin is afgesproken dat men proactief gebruik maakt van het platform, meewerkt aan het actueel houden en uitbouwen van de kennis- en leeromgeving en dat deelnemende bedrijven elk een gedeelte van de kosten dragen. De (digitale) leeromgeving wordt voorzien door particuliere opleider Cbt. De opleider heeft onder anderen ruime ervaring in het uitvoeren van opleidingen voor technische operators en andere functies in de zuivelbranche.

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Klantcasus: AFP

"Cbt begrijpt dat sommige medewerkers weer moeten leren hoe ze moeten leren"
René Kolk, Teamleider trainingen binnen AFP