Onze erkenningen

Vanuit de visie ‘Een opleidingswereld creëren waarin competenties belangrijker zijn dan behaalde diploma’s of certificaten’ werkt Cbt dagelijks aan haar eigen dienstverlening. Onze klanten waarderen deze inspanningen wat blijkt uit het Cedeo-rapport. Daarnaast voldoet Cbt aan de basisnormen van ISO 9001:2015. Hierdoor sluiten we aan op de minimale kwaliteitseisen en genieten onze klanten de zekerheid dat wij continu streven naar het hoogste niveau in onze dienstverlening.

Cedeo

In 2020 heeft Cedeo, de onafhankelijke keuringsinstantie voor opleiders, het keurmerk 'Maatwerk Bedrijfsopleidingen' weer met twee jaar verlengd. Voor continuering van de erkenning is een nieuw klanttevredenheidsonderzoek met positief resultaat nodig.

Het rapport bevatte niets dan lovende reacties van onze klanten, zoals: “Samen hebben we het opleidingstraject op poten gezegd en Cbt heeft zich daarin zeer flexibel getoond. Wij zijn veeleisend en zij gaven ons het idee dat wij hun enige klant zijn”! Onze klanten waarderen Cbt met een 96/100! Een prachtig resultaat waar wij heel trots op zijn. Namens het hele team bedanken we iedereen voor de mooie complimenten!

Bekijk hier het klantentevredenheidsonderzoek

 

ISO 9001:2015

Cbt is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Al onze werkwijzen en procedures zijn hierin geborgd en worden vanuit interne en externe klanttevredenheidsonderzoeken getoetst.

Cbt gelooft dat dit de ideale werkwijze is om de kwaliteit te garanderen, te borgen en continu te verbeteren. Hierdoor kan je erop vertrouwen dat je de dienstverlening ontvangt die je van een professioneel advies- en trainingsbureau mag verwachten en dat wij actief nadenken over hoe Cbt maximaal aan jullie verwachtingen en behoeften kan voldoen.

NRTO

Het NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, is een brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen en opleidingsbureaus. Het NRTO staat voor kwaliteit en professionaliteit in de opleidingenmarkt en verschaft een keurmerk aan organisaties die aan hun kwaliteitseisen voldoen. Cbt heeft het NTRO-keurmerk toegekend gekregen.

Het NRTO-keurmerk bestaat uit onderstaande kwaliteitseisen die wordt getoetst door een externe certificerende instelling.

  1. Transparantie over producten & diensten
  2. Helderheid over leeruitkomsten
  3. Nakomen gemaakte afspraken
  4. Meting van klanttevredenheid
  5. Deskundigheid docenten, trainers en adviseurs
  6. Investering in de deskundigheid van personeel
  7. Ordelijkheid van processen
  8. Streven naar continue verbetering

Bron: https://www.nrto.nl/kwaliteit/keurmerk/