Medewerkers leren in fabriek

Waarom is bij onboarding het proces zo belangrijk?

Een onboardingprogramma is van grote toegevoegde waarde voor jouw organisatie. Zo kan je de inwerktijd verkorten, verklein je de kans op (productie)fouten en maak je het inwerktraject uniform. Bij onboarding is het proces zo ontzettend belangrijk, omdat je zeker wil weten dat een medewerker goed verwelkomt wordt en snel op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen jouw organisatie. Daarbij draagt het bij aan de betrokkenheid van nieuw aangetrokken talent, wat uiteindelijk zal zorgen voor minder personeelsverloop. Je bereikt een goede onboarding door stapsgewijs het proces te volgen en zo een medewerker te introduceren binnen de organisatie. Cbt begrijpt het belang van een goede onboarding. Daarom is een onboardingtraject bij Cbt zo ontworpen dat nieuwe medewerkers snel en effectief kunnen integreren in een organisatie en snel bij kunnen dragen aan het organisatiesucces.

Wat is onboarding?

Een belangrijke vraag: wat is onboarding precies? Onboarding gaat simpel gezegd over het inwerken van nieuwe medewerkers. Elke organisatie pakt dit anders aan, maar de beste manier is om ervoor te kiezen om een degelijk inwerkprogramma op te zetten. Dit inwerkprogramma kan ook gelijk ingezet worden als er nieuwe medewerkers in dienst komen. Zo wordt tijd bespaard en is iedereen in de organisatie goed geïnformeerd voordat ze aan de slag gaan.

Hoe zorgt Cbt voor een goed lopend onboardingproces?

Om het onboardingproces zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt er gezorgd voor een goede voorbereiding. De doelstellingen van het onboardingtraject worden bepaald en daarbij de duur en inhoud. Hierbij wordt relevante informatie en documenten verzameld die nodig zijn voor het onboardingtraject, zoals welkomstpakketten, bedrijfsinformatie en trainingsmaterialen. Nieuwe medewerkers wordt voor de startdatum alle nodige informatie toegestuurd. Deze materialen zijn actueel, duidelijk en gemakkelijk toegankelijk voor nieuwe medewerkers. Een goed onboardingproces zorgt voor een warm welkom. Het onboardingproces kan op verschillende manieren. Zo kan je gebruik maken van e-learnings, trainingen, werkplekopdrachten, workshops of coaching van ervaren medewerkers.

Hoe ziet een onboardingtraject eruit?

Dit zijn de 7 stappen van een onboardingtraject:

  1. Welkom: bij de onboarding worden nieuwe medewerkers verwelkomt om zich onderdeel van de organisatie te laten voelen. Hiervoor kan een welkomstvideo gebruikt worden, waarbij de directie zich op een persoonlijke manier introduceert.
  2. Organisatie: de medewerker wordt geïntroduceerd aan het team en ontvangt een presentatie over de missie, visie, kernwaarden en strategie van de organisatie. Ook wordt de organisatiestructuur uitgelegd. De medewerker kan op deze manier de organisatie leren kennen en beter begrijpen hoe de samenwerking verloopt.
  3. Producten en diensten: informatie over de producten en diensten wordt aan de nieuwe medewerker aangeboden. Dit gaat ook over de bedrijfssystemen, processen en tools. Denk hierbij ook aan veiligheidstrainingen of instructies voor het gebruik van machines.
  4. Veiligheid en huisregels: bij het onboardingstraject hoort de uitleg over veiligheidsregels en instructies over bedrijfskleding. Ook is het nodig om de huisregels uit te leggen, zoals regels omtrent tijdsregistratie, verlof en ziekmelding.
  5. Functie: bij de onboarding van nieuwe medewerkers worden taken en verantwoordelijkheden doorgenomen. In de eerste week worden een aantal werkplekopdrachten gemaakt waarmee de medewerker zelfstandig aan de slag kan gaan. Hierbij wordt de nieuwkomer ondersteund door een collega of leidinggevende.
  6. Competenties: het helpt de medewerker om duidelijke verwachting en doelen te bespreken. De medewerker vult in de eerste week een competentielijst in, waarmee wordt geïnventariseerd welke competenties al worden beheerst en wat er nog geleerd moet worden. Aan de hand hiervan worden ontwikkelpunten vastgelegd.
  7. Evaluatie: aan het einde van het onboardingtraject wordt een evaluatie gedaan hoe het onboardingproces verlopen is om eventuele aanpassingen aan te brengen. Er worden regelmatig check-ins en follow-upgesprekken gepland worden om de voortgang van de nieuwe medewerker te bespreken en eventuele uitdagingen aan te pakken.

Hoe gebruik je het leermanagementsysteem bij het onboardingproces?

Bij het onboardingproces wordt meestal een leermanagementsysteem (LMS) gebruikt. In het leermanagementsysteem van Cbt kan een e-learning ingezet worden, deze wordt vaak afgesloten met een aantal toetsvragen. De voortgang van de onboarding en het overzicht van alle resultaten van de trainingen wordt hierin bijgehouden. Daarnaast kan de medewerker op de hoogte gehouden worden van nieuwe installaties en processen. Op deze manier kan kennis op een snelle manier gedeeld worden. Het leermanagementsysteem kan meegaan met de groei van de organisatie door er nieuwe modules aan toe te voegen. Theorie en praktijk kunnen hierdoor ook snel gecombineerd worden, medewerkers kunnen gelijk toepassen wat ze geleerd hebben. Daarnaast kan je met het leermanagementsysteem alle veiligheidstrainingen klaarzetten, is een online skills matrix ter beschikking en kan de intern trainer zien met welk onderdeel van de onboarding de medewerker bezig is.

Cbt en onboarding

Meer weten over wat Cbt voor de onboarding in jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op voor een adviesgesprek.

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws in jouw branche!

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Ook resultaat uit opleiden behalen?

Wij helpen organisaties bij het ontwerpen, ontwikkelen en implementeren van opleidingen en trainingen. Wil jij ook meer resultaat behalen uit opleiden? Wij denken graag met je mee!

– Richard Huurman, Commercieel Directeur