NEN 3140 VOP of VP: wat is het verschil?

NEN 3140 VP en VOP verschil

Voor medewerkers die bij, met of aan elektrische installaties werken, is de kans op brand, explosie en schok aanwezig. Om te komen tot een veilige elektrotechnische bedrijfsvoering dienen medewerkers voldoende onderricht te worden, zodat ze zich bewust zijn van de taken, risico’s en verantwoordelijkheden ten aanzien van elektrotechnische werkzaamheden. Veilig werken is echt van levensbelang voor die medewerkers, daarom biedt Cbt de veiligheidscursussen NEN 3140 VOP en NEN 3140 VP aan. Maar wat is precies het verschil tussen beide cursussen?

NEN 3140 VOP

Wanneer een medewerker geen elektrotechnische vooropleiding heeft gevolgd, maar wel te maken krijgt met elektrotechnische risico’s op het werk, spreken we van een Voldoende Onderricht Persoon (VOP). De cursus NEN 3140 VOP is bedoeld voor iedereen die werkzaamheden met een beperkt elektrisch risico uitvoert onder de verantwoordelijkheid van een installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke of een vakbekwaam persoon. Na de cursusafronding kan en mag de medewerker veilig werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties.

NEN 3140 VP

Een medewerker die een elektrotechnische vooropleiding heeft afgerond of veel werkervaring met laagspanningsinstallaties heeft, is een Vakbekwaam Persoon (VP). Vanwege deze extra kennis mag een VP’er meer werkzaamheden uitvoeren dan een VOP’er. De cursus NEN 3140 VP is bedoeld voor iedereen die onder verantwoordelijkheid van een installatie- of werkverantwoordelijke elektrotechnische werkzaamheden verricht. Na de cursusafronding kan en mag de medewerker veilig (en zelfstandig) werken aan, met of nabij laagspanningsinstallaties.

Het verschil tussen de NEN 3140 VOP en VP

Het verschil tussen de NEN 3140 VOP en VP ligt in de complexiteit van de werkzaamheden die de medewerkers mogen uitvoeren. De belangrijke verschillen zijn:

  • vooropleiding van de medewerker;
  • werken onder een vakbekwaam persoon;
  • elektrische risico’s;
  • werkzaamheden die de monteur mag uitvoeren;
  • zelfstandig werkzaamheden uitvoeren;
  • elektrotechnische werkzaamheden.

Een VP’er heeft meer elektrotechnische kennis en mag meer risicovolle werkzaamheden uitvoeren dan een VOP’er. 

Benieuwd naar de inhoud van de verschillende trainingen?

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Klantcasus: Saturn Petcare

"Dankzij Cbt zijn onze mensen breder inzetbaar, bewuster van het proces en kijken vooruit"
Sherlinda Lucas, HR Business Partner bij Saturn Petcare