Het behalen van het NRTO-keurmerk!

Afgelopen augustus zijn wij lid geworden bij NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Met trots mogen we zeggen dat Cbt ook het NRTO-keurmerk heeft mogen ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt.

Het NRTO-keurmerk houdt in dat Cbt volgens een onafhankelijke, externe certificerende instelling aan de eisen van het NRTO-keurmerk voldoet. Met het keurmerk kunnen wij aantonen dat we  transparant zijn over onze producten en diensten, adequate dienstverlening leveren, professioneel zijn in de omgang met klanten en dat ons personeel erg deskundig is! 

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Klantcasus: Lekkerkerker

"Cbt bleek al snel een partij te zijn die verbeteringen ook kan borgen in de praktijk"
Niels en Mariska Lekkerkerker