Coördinator / Hoofd BHV

mbo 3

3 dagen

€1.090,- 
(excl. btw)

De Coördinator / Hoofd BHV houdt zich bezig met de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening. Hij of zij geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van een Ploegleider BHV.

Onze klanten

Omschrijving

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Een vertaling te maken van relevante wetten naar het eigen bedrijf
 • Invulling te geven aan "Zorg op maat" zoals bedoeld in de Arbo-wet
 • Een risico-inventarisatie en de noodzakelijke BHV plannen te maken en bij te stellen
 • Een BHV-organisatie opzetten en beheren
 • Tegenwicht geven in gesprekken met betrokken diensten en organisaties

 

De studieduur basistraining Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening is 2,5 dag. Om de week 2 dagen klassikaal les en 1 dagdeel na ± 1 a 2 maanden (in die tijd moet de studieopdracht, het maken van een BHV-beleidsplan voor het eigen bedrijf) met voldoende resultaat worden afgerond. Een tijdinvestering voor het maken van een dergelijk plan is tussen de 60 tot 80 uur. Daarnaast moet gelijktijdig een presentatie worden voorbereid voor de examencommissie.

Gratis praktische tips!
Schrijf je nu in!

Voor wie?

De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties (gaan) functioneren als Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening.

Kosten

 • De deelnemersprijs van de dagtraining bedraagt € 1.090,- (exclusief btw). 

Incompany

Vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk
Opleiding afgestemd op productieprocessen van de organisatie
Opleiding op iedere gewenste locatie
Starten op elk moment

Grote groepen aanmelden? Bel voor de mogelijkheden

Inhoud en opzet

Programma

Algemeen: bedrijfshulpverlening, Coördinator/Hoofd Bedrijfshulpverlening

 • Wettelijk kader: Arbowet, Bouwbesluit, Bouw verordening, Gebruiksvergunning
 • Interne uitvoering BHV: organisatie van de BHV, richtlijnen m.b.t. verplichting voor de werkgever, BHV en de risico inventarisatie en evaluatie (RIE).
 • Schriftelijke vastlegging BHV: ontruimingsplan, bedrijfsnoodplan.
 • Opleidingen: Keuze van BHV opleidingen binnen uw bedrijf, geoefend blijven.
 • Alarmeringen waarschuwingsprocedures:
 • De melding en de eerste handelingen, Alarmerings- en waarschuwingssystemen
 • Brandbeveiligingsmaatregelen en voorzieningen eisen, bouwkunde, vluchtroutes, brandmeld installatie en ontruimingsinstallaties
 • Deskundige diensten arbodienst, arbeidsinspectie
 • Verzekeringen en aanvullende arbeidsovereenkomst. Aansprakelijkheid, vergoedingen.

 

Studieduur

3 dagen.

Examen

Het examen bestaat uit drie delen:

 • Het schrijven van een BHV beleidsplan gericht op de organisatie van de deelnemer.
 • Het maken van een (open boek) examen bestaande uit open vragen naar aanleiding van een casus
 • Het presenteren van uw plan aan uw directie


Voor alle onderdelen moet een voldoende worden gescoord. Het gemiddelde van de afzonderlijke opdrachten telt als cijfer.

Lesmateriaal

Basistraining Coördinator/Hoofd bhv; Relevante wet- en regelgeving; ontruimingsplannen en oefeningen; preventie controle en bedrijfshulpverlening; wat te doen bij brand bij uw bedrijf, omgaan met bommeldingen.

Gratis praktische tips!

Speciaal voor managers en leidinggevenden geven we iedere maand praktische tips in onze nieuwsbrief. Schrijf je in en ontvang gratis tips over onder andere continu verbeteren, omgaan met personeelstekort en het bereiken van een leercultuur!