Veilig leren met Cbt

Op de werkvloer is het belangrijk dat er sprake is van een veilige werkomgeving en werksituatie. Zeker binnen de industrie is veiligheid een belangrijk thema. Dat is niet voor niets, binnen de industrie wordt er vaak gewerkt met machines, gevaarlijke stoffen en andere hulpmiddelen die kunnen leiden tot incidenten en calamiteiten. Cbt helpt bedrijven bij het creëren van bewustzijn en het vergroten van veiligheid op de werkvloer. We bieden meer dan 20 veiligheidstrainingen waarbij theorie en praktijk afgestemd kunnen worden op de werkplek, risico’s en werkwijze van jouw organisatie! De cursus Veilig Werken met Gevaarlijke Stoffen is één van de 20 veiligheidstrainingen.

Deze bedrijven behalen resultaat uit opleiden

Klantcasus: Veco

"Cbt is een opleider die meebeweegt, snel schakelt en proactief meedenkt."
Johan Boerman, Opleidingscoördinator van Veco